Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kongressombud 01

Kongressen 2019

2019 genomförde TULL-KUST sin 10:e kongress, den 52:a tullfackliga kongressen sedan bildandet 1899. Kongressen genomfördes i Sollentuna den 22 – 24 oktober, med totalt 42 ombud närvarande. Utöver ombuden deltog även förbundets anställda och gäster under Kongressen.

Invigningen av kongressen genomfördes före den gemensamma lunchen där även gäster deltog.

Vid invigningen talade förutom Förbundsordförande Johan Lindgren, Mikael Damberg (S) Inrikesminister, Britta Lejon Förbundsordförande ST, Eva Fagerberg kanslichef OFR och Fredrik Holmberg, Tf Generaltulldirektör.

Förutom dem så gästades kongressen även av representanter från Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet och representanter från Tullverkets ledningsgrupp.

Kongressen hade 17 motioner att behandla, förslag från förbundsstyrelsen gällande ekonomi, stadgar, handlingsprogram samt yrkesprofiler och förbundsprofil.

De motioner som kongressen behandlade hade stor spridning med allt från konkreta förslag om frågor rörande arbetstidsplanering på Tullverket till att förbundet ska ta fram profilkläder, det vill säga kläder med TULL-KUSTs emblem.

En fråga som kan anas som en röd tråd genom flera motioner är hållbart arbetsliv. Vi går mot allt högre pensionsåldrar och minskade möjligheter till tidigare uttag.

Att arbeta upp i allt högre åldrar är lätt att skriva på ett papper, men det ska fungera i verkligheten också. Flera motioner visar på en stor medvetenhet om problematiken. Det är en viktig fråga för förbundet, inte minst med tanke på att vi har arbetsplatser där det finns väldigt begränsade möjligheter att påverka arbetsmiljön. 

Utöver motioner behandlades även handlingsprogram, stadgar och budget för den kommande kongressperioden med bland annat beslut om förändrade medlemsavgifter. Det är viktigt att förbundet har en balanserad budget som är optimerad i att representera alla medlemmarna på bästa sätt. 

I sidofältet finns länkar till kortare referat från kongressdagarna. Ett längre referat från kongressen kan läsas i På Gränsen nr 4 2019.

I sidofälten kan ni dels ta del av de handlingar som beslutades på kongressen och de handlingar som delades till ombuden och övriga deltagande inför kongressen. När kongressprotokollet är klart kommer även det att finnas tillgängligt i sidofältet.