Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kustrådet dec 2021

Joakim Lagergréen

Kustråd

Tull- och kustråd handlägger och beslutar om frågor i den löpande verksamheten inom respektive myndighetsområde.

Kustrådet sammanträder minst fyra gånger per år med representation från alla lokala avdelningar i TULL-KUSTs verksamhetsområde Kust. Kustrådet leds av Manuel Tomar och Klas Johansson som är förbundsstyrelsens representanter i rådet.