Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

2020-12-01

Treårigt avtal klart för statliga anställda.

tull-kust TULL-KUST har genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O idag slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Läs mer »

2020-11-26

VIKTIG MEDLEMSINFO TULL

tull Som alltid vid stora förändringar, skapas en stor oro bland medlemmarna. Just nu pågår en ju en förändring som berör väldigt många och oron är stor. Gör då TULL-KUST ingenting i detta läge?

2020-11-25

Slutskedet av förhandlingarna om ett nytt avtal

tull-kust Den 30 november löper det statliga löneavtalet ut. De centrala parterna är nu i slutskedet av förhandlingarna. TULL-KUST fokus i avtalsförhandlingarna på staten är att du som medlem ska ha en trygg anställning och garanteras löneförhöjning. Nedan kan du läsa en sammanfattning av förhandlingsläget och inriktningarna från fack och arbetsgivare.

2020-11-24

Förbundsrådet Tull- och Kustråden samlas den 2 december

tull-kust Den 2 december träffas Förbundsrådet för ordinarie möte. I anslutning till mötet sammanträder också Tull- och Kustråden.

2020-10-27

Försenade fakturor för medlemsavgiften i oktober

tull-kust De postala fakturorna på medlemsavgiften för oktober månad för de medlemmar som betalar via plusgiro är tyvärr försenade.

Äldre nyheter »