Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

2023-12-01

37§-frågan: Arbetsgivaren inför periodplanering

tull Som mothugg mot personalen och facket, för att man inte får bryta mot arbetstidsavtalet, inför arbetsgivaren periodplanering.

Läs mer »

2023-11-20

Viktig info för dig som betalar medlemsavgift via autogiro

tull-kust Tyvärr har Myclub, vårt medlemsregister gjort fel igen när det gäller drag av medlemsavgiften via autogiro. November månads medlemsavgift har dragits idag den 20 november istället för det 28:e.

2023-11-09

TULL-KUST välkomnar regeringens beslut

tull Regeringen fattade i dag beslut om att uppdra åt Tullverket att snabbutreda frågan om utökad beväpning. Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget har regeringen i dag gett Tullverket i uppdrag att se över behovet av utrustning för myndighetens anställda, samt redovisa vilka avvägningar som gjorts i nuvarande beslut om utrustning. Översynen omfattar även att se över beväpningen av tulltjänstemän.

2023-10-28

TULL-KUSTs kongress är nu avslutad

tull-kust Under torsdagen avslutades TULL-KUSTs kongress 2023

2023-10-25

TULL-KUST:S 11:E KONGRESS ÄR NUFULL GÅNG

tull-kust Under tisdagen inleddes TULL-KUSTs kongress på Lidingö utanför Stockholm och totalt ett åttiotal personer bestående av ombud, gäster m.fl. var samlade.

Äldre nyheter »