Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kustbevakningens avtal

På den här sidan hittar du länkar till avtal som berör personalen i Kustbevakningen.

Avtal

Dykning som tilläggsuppgift

»

Avtal tecknat 2016 mellan TULL-KUST och arbetsgivaren i Kustbevakningen för medlemmar som har dykning som tilläggsuppgift.

Flextidsavtal

»

Avtal för TULL-KUST medlemmar i Kustbevakningen som arbetar regelbundet och har flextid.

Föräldralöneavtal

»

Lönevillkor för TULL-KUST medlemmar i Kustbevakningen som är föräldralediga och berättigade till föräldralön.

Provavtal Planeringsnormer KBV 001-serien

»

Provavtal för KBV 001 serien gällande planeringsnormer för tertialplanering