Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar

TULL-KUST är ett fackförbund. Precis som andra föreningar och förbund grundas vår verksamhet på de stadgar som vi gemensamt har antagit vid vår kongress.

Våra nuvarande stadgar antogs av Svenska Tulltjänstemannaförbundets konstituerande kongress den 6 mars 1980. Detta skedde efter fusion mellan Svenska Tulltjänstemannaförbundets och Svenska Tullmannaförbundet. Därefter har stadgarna reviderats på efterföljande kongresser.

Svenska Tullmannaförbundet bildades ursprungligen den 28 juli 1899.
Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund bildades den 3 juni 1900.