Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

OFR och TCO

TULL-KUST är en del av organisationerna Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR, Tjänstemännens Centralorganisation TCO och Union to Union. Tillsammans med dessa organisationer kan vi skapa bättre förutsättningar i arbetslivet både lokalt och globalt.

OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd är en förhandlingsorganisation som samlar 16 fackförbund inom offentlig sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en stark självständighet. OFR arbetar på uppdrag av sina medlemsorganisationer och deras samverkansuppdrag berör följande områden. Pension och försäkringar, omställningsstöd, arbetsmiljö, lönestatistik och utveckling i offentlig sektor.

TCO Tjänstemännens Centralorganisation är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 14 fackförbund med nästan 1,4 miljoner medlemmar. En enskild person kan inte bli medlem i TCO, däremot kan man bli medlem i något av medlemsförbunden. TCO-förbundens medlemmar arbetar till exempel som ingenjörer, lärare, poliser, ekonomer, sjuksköterskor, tulltjänstemän och kustbevakare samt inom kommuner, statliga myndigheter, banker och försäkringsbolag. TULL-KUST är ett av de förbund som ingår i TCO.

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i lika många länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder. 

www​.ofr​.se
www​.tco​.se
www​.uniontounion​.org