Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Trygghet

Som anställd i staten är du skyddad av det fackligt framförhandlade Omställningsavtalet som bland annat ersätter dig vid arbetslöshet, liknande en inkomstförsäkring. Därför finns inget behov av en särskild inkomstförsäkring för dig som medlem i TULL-KUST.

Omställningsavtalet reglerar en möjlighet till förlängd uppsägningstid, en a‑kasseförstärkning i 300 ersättningsdagar. Avtalet har dessutom en inkomstförstärkning som innebär att om du får en ny anställning med lägre lön än den anställning som du skiljdes från får en inkomstförstärkning beräknad både på din fasta lön och eventuella rörliga tillägg. Inkomstförstärkning kan ges upp till fem år.

Omställningsavtalet gäller vid: 

  • Uppsägning på grund av arbetsbrist 

..under förutsättning att du uppfyller alla följande 

kriterier:

  • Du är tillsvidareanställd och har blivit uppsagd,
  • Du är tillsvidareanställd och har jobbat i minst ett år inom staten,
  • Du är med i en arbetslöshetskassa, TULL-KUST förordrar ST:s a‑kassa, läs mer här.

Förutom Omställningsavtalets ekonomiska stöd får du också stöd från Trygghetsstiftelsen med hjälp till omställning och kompetensutveckling för att öka möjligheterna till en ny anställning.

Viktigt att betona att en inkomstförsäkring inte kan gälla tillsammans med villkoren i omställningsavtalet, därför har inte en inkomstförsäkring samma betydelse för dig som är anställd inom staten som de som är anställda inom andra sektorer. 

Vill du veta mer? 

Läs mer Trygghetsstiftelsens hemsida www​.tsn​.se

Omställningsavtalet finns på ofr​.se under rubriken Trygghetsfrågor.