Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

MBL förhandlingar om flytt av KBV 001

kust MBL- förhandling mellan TULL-KUST och arbetsgivaren.

Läs mer »

2019-03-04

Yttrande om Kustbevakningens Budgetunderlag 2020 – 2022

kust Kustbevakningen har lämnat in ett Budgetunderlag med hemställan om ett ökat anslag, det är i rätt riktning men än mer resurser behövs för att klara nuvarande ambitionsnivå.

2019-02-25

Avtal om planeringsnormer för KBV 001 serien

kust Efter ett enträget arbete finns det nu ett nytt provavtal för KBV 001 serien.

2019-02-07

Kustråd i februari 2019

kust Årets första Kustråd är nu genomfört med planeringsnormer som en stor fråga på dagordningen.