Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kontakta oss

TULL-KUST

Box 1220

111 82 Stockholm

Besöksadress

Västerlånggatan 54

E-post

info@tullkust.se

Telefon

08-405 05 40

Webbplats

www.tullkust.se

Organisationsnummer

802003-5898

bild

Fråga oss

Vanliga frågor

  • TULL-KUST är fackförbund för anställda i Tullverket och Kustbevakningen. Förbundets uppgift är att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Förbundet företräder medlemmarna och för deras talan självt eller genom huvudorganisationen. Dessutom sluter förbundet bindande avtal för medlemmarna.

  • Ja, du måste kontakta förbundet och meddela adressändring. Det gör du enklast genom att maila din nya adress till info@​tullkust.​se.

  • Om du ska vara föräldraledig på heltid i minst 90 dagar betalar du som högst AK 1. Viktigt om du betalar medlemsavgiften genom lönedrag, behöver du ändra betalmetod. Detta för att du ska slippa få påminnelse i fakturaform. Enklast är att du registrerar att medlemsavgiften ska dras via autogiro på din internet bank. 

  • Om du är sjukskriven sex månader eller längre till minst 50 % har du rätt att få nedsättning av medlemsavgiften till avgiftsklass 1. Du måste dock meddela kansliet skriftligen och begära nedsättningen. Det gör du genom att maila till info@​tullkust.​se. OBS! Ingen retroaktivitet på nedsättningen ges.

  • Som anställd i staten är du skyddad av det fackligt framförhandlade Omställningsavtalet som bland annat ersätter dig vid arbetslöshet, liknande en inkomstförsäkring. Därför finns inget behov av en särskild inkomstförsäkring för dig som medlem i TULL-KUST. Mer information hittar du under fliken Medlemskap/​Trygghet.


  • Du kan kvarstå som medlem i TULL-KUST under tiden du studerar. Du har rätt att få en nedsättning av medlemsavgiften till avgiftsklass 0. Du måste dock meddela förbundet skriftligen och ingen retroaktivitet medges på nedsättningen.
  • Du måste meddela förbundet på info@​tullkust.​se vilket datum du går i pension samt meddela om du vill kvarstå som så kallad passiv medlem vilket är gratis. Som passiv medlem har du rätt att nyttja samtliga medlemsförmåner på samma sätt som när du var aktiv. Mer information hittar du under fliken medlemskap – pension.

  • Då ska du ta kontakt med någon av de förhandlingsansvariga inom respektive myndighet. Du hittar kontaktuppgifterna under Om oss – Förbundsstyrelse.

  • Du kontaktar din avdelning, enklast via mail och ber om att få en blankett ansökan om utträde skickad till dig. Läs noga informationen i toppen av blanketten om vad som gäller vid utträde.

Kontaktuppgifter

Kansli

Förbundsstyrelse

Bemannat

I regel:

Måndag – torsdag 08:00 – 16:00
OBS! Vill du besöka kansliet, ring först.