Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullverkets avtal

På den här sidan hittar du länkar till avtal som berör personalen i Tullverket.

Avtal

Beredskapsavtal på Tullverket

»

Från och med 1 februari 2022 gäller ett NYTT avtal för beredskap på Tullverket. Det nya avtalet innebär att de två tidigare avtalen om beredskap på…

Avtal om oregelbunden arbetstid 180101

»

Avtalet gäller för arbetstagare med oregelbunden arbetstid i Tullverket.

Flextidsavtal

»

Avtalet omfattar arbetstagare vid Tullverket som arbetar kontorsarbetstid, måndag – fredag.

Läraravtal

»

Läraravtal 2018.

Protokoll läraravtal 2018

»

Protokoll läraravtal 2018.

Bilaga 1, Information och anvisningar till nytt avtal om lärarlön

»

Bilaga 1, Information och anvisningar till nytt avtal om lärarlön

Bilaga 2, Vägledning till avtal om lärarlön

»

Avtalet omfattar lönesättning av lärare samt tillfälliga lärare som anlitas för undervisning i regi av Tullskolan och extern undervisning. Bilagorna innehåller information, anvisningar och vägledning.