Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Försäkringar

Som medlem i TULL-KUST får du ett erbjudande som tagits fram i samarbete mellan Folksam och TULL-KUST. Köp försäkringarna du behöver till ett extra förmånligt medlemspris.

TULL-KUSTs insyn och inflytande hos Folksam

Ett viktigt och fördelaktigt inslag i förbundets försäkringsengagemang är att TULL-KUST tillsammans med Folksam arbetar med medlemsförsäkringarna i en speciell försäkringskommitté. Det gör att förbundet har full insyn i försäkringarnas ekonomi och de utbetalningar som görs. 

Kommittén har också en viktig uppgift i form av att vara prövningsnämnd om det uppstår tvister mellan Folksam och våra medlemmar i försäkringsärenden.

I försäkringskommittén har Folksam två ledamöter och förbundet tre ledamöter. Från förbundet sitter idag, Lena Larsson ordförande, Åsa Gunnheden och Johan Lindgren.

Har Du några frågor angående Din försäkring så ta gärna kontakt med förbundskansliet.

När det gäller information om försäkringsvillkor med mera samt premier för försäkringarna klicka på länken till Folksam.

FOLKSAM
Medlemsförsäkringar TULL-KUST