Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Försäkringar

För oss i TULL-KUST är det viktigt att det finns möjlighet att teckna ett försäkringsskydd som håller en bra nivå. TULL-KUST har därför tagit fram medlemsförsäkringar tillsammans med Folksam som ger samtliga medlemmar möjlighet att teckna konkurrensmässigt bra försäkringar. Utöver det finns även ett särskilt skydd i samband med tjänstgöring på uppdrag av staten utomlands.

TULL-KUSTs insyn och inflytande hos Folksam 

Ett viktigt och fördelaktigt inslag i förbundets försäkringsengagemang är att TULL-KUST tillsammans med Folksam arbetar med medlemsförsäkringarna i en speciell försäkringskommitté.
Försäkringskommittén består av två representanter från Folksam och tre representanter från TULL-KUST, vilket innebär att förbundet har majoritet i kommittén. Det viktigaste arbetet kommittén har för dig som medlem är att den fungerar som en prövningsnämnd för de fall där det uppstår en tvist mellan dig som medlem i TULL-KUST och Folksam.

Viktiga delar i gruppförsäkring

Försäkringarna som finns tillgängliga att teckna för medlemmar i TULL-KUST är så kallade gruppförsäkringar. Det innebär att det erbjuds fördelar gentemot att teckna försäkring som individ hos ett bolag. En sådan fördel är lägre krav på hälsodeklaration vid nytecknande.

Det blir allt vanligare med utlandstjänstgöring i varierande omfattning och inriktning. I samband med att man tjänstgör utomlands är det än viktigare att se till att man har ett bra försäkringsskydd. TULL-KUST har därför tillsammans med Folksam tillsett att man som medlem i förbundet har möjlighet att teckna försäkringar som har ett utökat skydd. Det innebär att du som medlem i TULL-KUST som på uppdrag av staten, arbetar i ett område som anses vara en krigszon, har ett utökat skydd i din Sjuk- och efterlevnadsförsäkring under uppdragstiden. Det viktiga är att du som medlem i TULL-KUST tecknar gällande försäkring hos Folksam. Om det inträffar en skada ska du eller dina anhöriga kontakta förbundet för att säkerställa ditt medlemskap vid tidpunkten, samt för att intyga ditt uppdrag.

De försäkringar som idag erbjuds visa samarbetet är:
- Medlemsolycksfall,
- Liv- och hälsopaket,
- Medlemsbarnsförsäkring,
- Juristförsäkring.

För att läsa mer om försäkringarna hänvisar vi till Folksam: Medlemsförsäkringar TULL-KUST

Du kan även alltid kontakta kansliet eller förtroendevalda för mer information.