Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Västerlånggatan 3 2400 X 2060 Px

Verksamhetsberättelse

Förbundsstyrelsen och kanslipersonalen sammanställer verksamhetsberättelsen för varje kalenderår. Nedan finner ni dem för innevarande Kongressperiod.