Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

A-kassa

TULL-KUST är tillsammans med Försvarsförbundet och Fackförbundet ST huvudmän för ST:s arbetslöshetskassa.

Som medlem i TULL-KUST blir du inte automatiskt medlem i STs a-kassa. Medlemskap i STs a-kassa måste du söka separat. Du gör det enklast genom att ansöka med BankID på STs a-kassas webbplats. Har du inte BankID – hör av dig till a-kassan så skickar de en ansökningsblankett till dig.

Det är viktigt att vara med i en a-kassa för att kunna få inkomstrelaterad ersättning ifall du blir arbetslös. Ersättningen från a-kassan hjälper dig att klara omställningen. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du bland annat ha varit medlem i 12 månader och arbetat minst 6 månader under den perioden.

A-kassans ersättning kan kompletteras via det statliga omställningsavtalet eller fackförbundets inkomstförsäkring. Det kan ge dig rätt till ytterligare ersättning utöver den ersättning a-kassan betalar ut.

Medlemsavgiften till STs a-kassa är för närvarande 110 kronor per månad. Du kan betala din avgift med autogiro, e-faktura, faktura eller via Kivra. På STs a-kassas webbplats kan du läsa mer om vad det innebär att vara medlem i STs a-kassa.

Så här gör du:

Ansök om medlemskap på STs a-kassa
Logga in med BankID.

Om du redan idag är medlem i en annan a-kassa har du möjlighet att ge STs a-kassa fullmakt att avsluta ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa. Det innebär att övergången till STs a-kassa sker utan glapp i medlemsperioden. Du får tillgodoräkna dig din tidigare medlemstid. Observera att du tidigast kan bli medlem från den månad ansökan kommer in till STs a-kassa.

Mer information finns på STs a-kassa

Kontakt:
STs arbetslöshetskassa
Box 5100
102 42 Stockholm
08 – 517 590 00