Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kongressombud 01

Förhandlingar och motionshantering på Kongressen

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 15 sep. 2023

Andra dagen av Kongressen inleddes som den gjort de senaste kongresserna med seminarier. De ämnen som Kongressens deltagare fick ta del av vid årets Kongress var:

  • Säkerhetsklassning – ett viktigt ämne då lagstiftningen förändrades 1 april i år och det är ett viktigt ämne för båda myndigheterna. 
  • Pensioner – förändrad pensionsålder är en stor fråga i samhället i stort i nuläget och blir viktigt för våra myndigheter i och med den arbetsmiljö många av våra medlemmar har i sitt dagliga arbete. 
  • GDPR – som förtroendevalda i fackförbund är det en viktig fråga hur vi ska hantera personuppgifterna på våra medlemmar.

Efter lunch återupptogs förhandlingarna. Frågor som hanterades och beslutades under Kongressens andra dag var handlingsprogram, yrkesprofiler och förbundsprofil. De tre delarna är viktiga för förbundets arbetsinriktning den kommande Kongressperioden. Kongressen har också tagit beslut om revoderade stadgar för TULL-KUST

Till TULL-KUST kongress inkom 17 motioner, vilket är fler än de senaste kongresserna, under dag två påbörjades även hanteringen av motionerna.

Efter inledande hantering av motioner ajournerades kongressen för att återuppta förhandlingarna på kongressens tredje och sista dag.