Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Centrala avtal

OFR/S,P,O som TULL-KUST tillhör tecknar centrala avtal med Arbetsgivarverket. Inom nedanstående områden är centrala avtal tecknade.

Avtal om tidplan och förhandlingsordning, förutsättningar för hur det centrala partsarbete ska genomföras. Där regleras när och hur man växlar yrkanden och förhandlar fram nya avtal. 

Löner och allmänna anställningsvillkor, det vill säga RALS, Villkorsavtalet med mera. 

Trygghetsfrågor, där de centrala parterna har tecknat avtal om omställning vid arbetsbrist med mera. 

Pension, det senaste Pensionsavtalet är PA-16 med Avdelning I för arbetstagaren födda 1988 eller senare och Avdelning II för arbetstagare födda 1987 eller tidigare. 

Försäkring, inom det här området har TULL-KUST dessutom tecknat villkor direkt med både Tullverket och Kustbevakningen. 

Utlandstjänstgöring, det vill säga URA avtal om en arbetstagare ska vara utlandsstationerad vid tjänstgöring utomlands. Det här avtalet är inte direkt tillämpbart för utlandsoperationer inom Kustbevakningen och Tullverket. 

Fullständig översikt på de centrala avtalen finner du på: