Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Nto Möte Fotograf Claus Sjödin

Claus Sjödin

NTO

Nordiska Tulltjänstemännens organisation NTO är en sammanslutning av de nordiska tulltjänstemännens fackliga organisationer och representerar i det närmaste alla 12 000 tulltjänstemännen i Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland. En av de viktigaste uppgifterna som NTO har är att sprida information och kunskap angående förhållanden i de nordiska länderna.