Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kongress 2019

TULL-KUST Den 2224 oktober äger TULL-KUST:s kongress rum i Sollentuna strax utanför Stockholm.

Text: TULL-KUST

På kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer ett nytt handlingsprogram att diskuteras och beslutas. Stadgar, ekonomi, val och motioner är andra punkter som kommer att behandlas på kongressen. Redan nu har Förbundsstyrelsen börjat förbereda kongressen. Arbetsgrupper med deltagare från avdelningarna och Förbundsstyrelsen har tillsatts för att se över stadgar, handlingsprogram, ekonomi m.m. En kallelse har skickats ut till avdelningarna som har att välja vilka ombud som ska representera avdelningen vid kongressen. 

Du vet väl att du kan lämna motion till kongressen i höst

Som medlem kan du påverka förbundets inriktning genom att skriva ned och skicka in dina förslag i form av en motion eller flera motioner. De behandlas sedan på kongressen som är TULL-KUST:s högsta beslutande organ, den 22 – 24 oktober.

Motionera är enkelt

  • Börja med en rubrik, en överskrift som beskriver vad din motion handlar om. 
  • Formulera sedan vad du vill att TULL-KUST ska göra – och varför.
  • Skriv kortfattat och håll dig till ämnet. Om du har flera förslag så skriver du flera motioner. 
  • Avsluta gärna med en eller flera att-satser för att tydliggöra vad du vill: Jag föreslår därför att kongressen beslutar att…
  • Underteckna med ditt namn och vilken avdelning du tillhör.

Skicka motionen till din avdelning som sedan behandlar motionen vid ett avdelningsmöte och med ett yttrande skickar den till förbundet centralt. 

Glöm inte att ta reda på när din avdelning senast vill ha din motion.