Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Historik 1

Fackförbund med traditioner

Året är 1899. I Sydafrika pågår Boerkriget. I Finland komponerar Sibelius sitt odödliga mästerverk Finlandia”. I Sverige bildas Kooperativa Förbundet och LO börjar sin verksamhet. Den 28 juli, samma år bildades Svenska Tullmannaförbundet som i första hand utgjordes av gränsridare och tullbetjänter.

Året efter, den 3 juni 1900 bildades Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund och tjänstemännen inom Tullverket får för första gången möjlighet att organisera sig. Åttio år senare, den 6 mars 1980 är tiden mogen för de båda förbunden att gå samman och Svenska Tulltjänstemannaförbundet är ett faktum. På kongressen i maj 1991 bytte förbundet namn till TULL-KUST, ett namn som bättre redovisar medlemmarnas arbetsområden.

TULL-KUST bildar tillsammans med andra förbund Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). I centrala förhandlingar samarbetar TULL-KUST med i första hand sju andra TCO-förbund inom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).

Tullen och Kustbevakningen behövs 

Tullen kontrollerar både vid gränsen och i företagens bokföring och lager. Tullen har bland annat att övervaka drygt 50 miljoner resande, cirka 1,5 miljoner lastfordon, 260 000 fartyg och 200 000 flygplan som årligen rör sig över våra gränser. Tullen stoppar årligen över tusen vapen och femhundra djur som man illegalt försöker föra in. Totalt övervakas efterlevnaden av ett fyrtiotal olika införsel- och utförselregleringar. Tullen är en stor uppbördsmyndighet. Uppbörden från fyra arbetsdagar täcker tullens kostnader för personal och drift under ett år.

Kustbevakningen, liksom tullen, är i tjänst landet runt, dygnet runt. Kustbevakningen svarar för gränsbevakning till havs, sjötrafikövervakning och sjöräddning. Man övervakar fiske, naturvård och jakt samt våra skydds- och kontrollområden. När miljön till havs eller i våra stora sjöar är hotad har kustbevakningen kunnig personal och effektiva tekniska resurser att sätta in. Dessutom medverkar kustbevakningen bland annat med sjuktransporter, vädertjänst, dykeriuppdrag och forskningsbistånd.