Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

J Lindgren 01

Joakim Lagergréen

TULL-KUST:s 10:e kongress är nu i full gång

TULL-KUST Under tisdagen inleddes TULL-KUSTs kongress i Sollentuna utanför Stockholm och totalt ett åttiotal personer bestående av ombud, gäster m.fl. var samlade.

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 25 feb. 2020

Vid kongressens invigning talade utöver Förbundsordförande Johan Lindgren, som formellt öppnade kongressen, Inrikesminister Mikael Damberg (S), TCOs 2:e vice ordförande och Fackförbundet STs Förbundsordförande Britta Lejon och Eva Fagerberg, kanslichef på OFR

Efter lunchen talade t f Generaltulldirektör Fredrik Holmberg till kongressen. Invigningen kan ses i sin helhet här.

M Damberg 01

Foto: Joakim Lagergréen

Inrikesministern Mikael Damberg talar till Kongressen om vikten av att Kustbevakningen och Tullverket har de förutsättningar de behöver. Ministern framförde även behovet av tydlig lagstiftning för myndigheterna.

Efter invigningen kunde kongressförhandlingarna inledas.

Förhandlingarna inleddes med formaliabeslut med bland annat val av kongressordförande. Till kongressordföranden valdes Anette Sandström och Urban Ryadal vilket betyder att de för sjätte gången har förtroendet att leda vår kongress.

Slutligen skedde en genomgång av förbundets verksamhetsberättelser för 2015, 2016, 2017, 2018 samt 2019 fram till 31 augusti. Kongressen godkände samtliga verksamhetsberättelser och därefter var det dags för revisorernas berättelse. Dagen avslutades med att kongressen beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den senaste verksamhetsperioden.

Kongressordforande 01

Foto: Joakim Lagergréen

Kongressordföranden Anette Sandström och Urban Ryadal.