Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen är, förutom kongressen, förbundets högsta beslutande organ och väljs av kongressen för en period om fyra år. Förbundsstyrelsen för innevarande kongressperiod är:

Förbundsordförande

Johan Lindgren

08-405 05 37

johan.lindgren@tullkust.se

1:e vice förbundsordförande, Kustrådsordförande

Klas Johansson

070-605 82 75

klas.johansson@kustbevakningen.se

2:e vice förbundsordförande, Tullrådsordförande

Ulf G. Persson

040-661 33 21

ulf.persson@tullverket.se

Förbundsstyrelseledamot Kust

Örjan Sandblom

orjan.sandblom@kustbevakningen.se

Förbundsstyrelseledamot Tull

Elisabeth Eriksson

08-405 00 69

elisabeth.eriksson@tullverket.se

Ledamöterna i förbundsstyrelsen valdes på TULL-KUST ordinarie kongress 2019

Förbundsstyrelseledamot tull, Elisabeth Eriksson valdes genom ett kompletteringsval i september 2020 och tillträdde förbundsstyrelsen 1 oktober 2020