Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Om webbplatsen

Webbplatsen tullkust​.se är en webbplats som ägs av TULL-KUST. Syftet med webbplatsen är att sprida information till medlemmar och övriga i aktuella frågor. På webbplatsen presenteras även information i form av webb-tv.

Det kan inte uteslutas att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen. Användning av uppgifter som finns på webbplatsen sker därför på eget ansvar.

Om kakor (cookies) på webbplatsen 

Webbplatsen tullkust​.se använder kakor (cookies), vilket är små textfiler som lagras på besökarens dator. På tullkust​.se används enbart så kallade sessionscookies och endast för dem som loggar in på TULL-KUST PLUS. Sessionscookiesen är nödvändig för att bibehålla rättigheterna som inloggad.

Vår sessionscookie lagras enbart på besökarens dator från att inloggning skett och till dess att webbläsaren stängs. Någon permanent lagring av information på besökarens dator sker således ej.

Vår användning av kakor har inget annat syfte än att kunna använda en inloggningsfunktion på vår hemsida.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webb-läsare. I webbläsaren kan även tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST.

Utgivningsbevis för www​.tullkust​.se

Enligt 1 kap. 9§ andra stycket i yttrandefrihetsgrundlagen utfärdade Radio- och TV-verket utgivningsbevis för databasen www​.tullkust​.se den 30 april 2008

Utgivningsbeviset innebär att databasen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för www​.tullkust​.se
Johan Lindgren