Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

RALS 2018 på gång

tull RALS 2018 är i full gång.

Läs mer »

2019-02-23

TULL-KUST om Tullverkets budgetunderlag

tull TULL-KUST har under lång tid påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän, för att kunna täcka upp alla de brister som uppstått under många års underfinansiering. Således är äskandet i Budgetunderlaget i linje med vad TULL-KUST framfört.

2019-02-08

Tullråd i februari 2019

tull Årets första närvaromöte i Tullrådet hölls den 6 – 7 februari. På dagordningen fanns bland annat följande punkter: de pågående lokala löneförhandlingarna RALS 2018, olika villkors – och lokala avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, rapporter från nationella huvudskyddsombudet, representanter i Uniformsgruppen och FUF/ förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och Omställningsgruppen.

2018-12-12

Tullrådets möte 26 – 28 november i Stockholm

tull TULL-KUSTs Tullråd höll årets fjärde och sista närvaromöte i Stockholm. Tullrådet består av 16 ordinarie ledamöter från de sju lokala tullavdelningarna ute i tull-Sverige, samt två ansvariga som leder Tullrådet.