Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

Besök på kansliet

tull ledamöter ur Moderaternas grupp i Skatteutskottet besökte TULL-KUSTs kansli.

Läs mer »

2023-07-03

TVIST om 37§ Avtalet om oregelbunden arbetstid: Status

tull Tvisten om tillämpningen av tillfällig lista fortsätter

2023-05-30

TVIST påkallad på Tullverket

tull TULL-KUST har den 29 maj påkallat tvisteförhandling avseende avtalsbrott

2023-05-08

Tullrådet 34 maj

tull Ordinarie Tullråd ägde rum i Stockholm den 34 maj