Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

HUND

tull Ett flertal frågor om nytt hundavtal har inkommit till förbundet de senaste dagarna

Läs mer »

2021-08-30

Tullverkets roll central

tull Gårdagens Agenda i SVT fokuserade på gängkriminalitet och vapen. Återigen kan konstateras att Tullverkets roll för att hejda inflödet av vapen och narkotika är central. Handeln med narkotika göder den organiserade brottsligheten. Återuppbyggnaden av Tullverket måste därför fortsätta och ytterligare resursförstärkningar är ett måste för att kunna öka antalet tullare.

2021-05-10

Tullrådet 56 maj

tull Tullrådet hade ordinarie sammanträde den 56 maj, via Skype.

2021-04-29

TULL-KUST välkomnar initiativ gällande Tullverket

tull TULL-KUST välkomnar regeringens initiativ till att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. TULL-KUSTs intensiva arbete för att en återuppbyggnad av tullverksamheten ska bli möjlig, har gett positiva resultat. De redan genomförda anslagshöjningarna måste följas av ytterligare, för att återuppbyggnaden ska kunna fortgå. TULL-KUST välkomnar därför Moderaternas förslag i sin vårmotion, om ytterligare ökade resurser till Tullverket. Fler kommentarer och en mer omfattande analys kommer presenteras i nästa nummer av GRÄNSEN