Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullradet 2024 03 14

Tullrådet

Tull- och kustråd handlägger och beslutar om frågor i den löpande verksamheten inom respektive myndighetsområde.

Tullrådet sammanträder minst fyra gånger per år med representation från alla lokala avdelningar i TULL-KUSTs verksamhetsområde Tull. Tullrådet leds av Ulf G. Persson och Elisabeth Erikson som är förbundsstyrelsens representanter i rådet.