Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Forbundstyrelsen 2019

Joakim Lagergréen

Ny Förbundsstyrelse

TULL-KUST Kongressen avslutades med val av ny förbundsstyrelse och andra förtroendevalda för förbundet. Kongressen valde helt i enlighet med valberedningens förslag. Ny förbundsstyrelse är: Johan Lindgren, Klas Johansson, Ulf G Persson, Lena Larsson och Örjan Sandblom.

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 19 nov. 2019

De frågor som hanterades under kongressens sista var resterande motioner, representation till Tull- och Kustråd.

I den sista delen av kongressen genomfördes val till förbundsstyrelsen samt övriga förtroendevalda som kongressen utser. 

Förtroendevalda i TULL-KUST centralt är:

  • Förbundsordförande Johan Lindgren, omval 
  • 1:e vice ordförande Klas Johansson, nyval
  • 2:e vice ordförande Ulf G Persson, omval
  • Ledamöter: Lena Larsson, omval och Örjan Sandblom, nyval
  • Studieansvarig: Elisabeth Eriksson, omval
  • Revisorer: Britten Kjällberg, omval och Anna Kostovski Johansson, nyval
  • Revisorsersättare: Lena Andersson, nyval och Anders Mikaelsson, nyval
  • Valberedningen: Maria Ågren (ordförande) omval, Cathrine Månsson (vice ordförande), omval, Magnus Lindén, omval, Linda Magnusson, nyval och Nicklas Larsson, nyval
  • Ersättare till valberedningen: Jan B Olsson, Dan Nilsson, Christian Carlsson, Sara Berg, Birgitta Severinsson, samtliga nyval.