Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet fastslås efter revidering varje ordinarie kongress. I handlingsprogrammet fastställs förbundets inriktning och mål för kommande kongressperiod. Det som fastställs i handlingsprogrammet ska kunna följas som en röd tråd i det arbete som TULL-KUST.

Detär i enlighet med handlingsprogrammet som vi utvecklar verksamheten, tar framyrkanden i förhandlingar, bestämmer inriktningen i det påverkansarbete som vibedriver. Nedan är i handlingsprogrammets inledning där vi har punktat upp deninriktningen förbundet arbetar från. Hela handlingsprogrammet för perioden2019-2023 finns att ladda ner i sidofältet. 

Förbundet ska verka för…

 • • bra förutsättningar från riksdag, regering och arbetsgivare för att kunna utföra ett gott
  arbete
  • bra lön och rättvis fördelning av lönemedel, som svarar mot de egna arbetsuppgifterna
  och prestationerna, oavsett var man arbetar.
  • uppföljning och utvärdering av hur lönesystemet fungerar
  • tillräcklig utrustning och utbildning för att förebygga och hantera hot och våld i tjänsten
  • meningsfulla arbetsuppgifter med tillvaratagande av personlig kompetens
  • goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
  • hög anställningstrygghet
  • tillvaratagande av kompetens för personal som av ålders- eller hälsoskäl inte klarar
  tidigare arbetsuppgifter
  • skydd mot kränkande behandling
  • en bra fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
  • möjlighet till pension eller delpension med bra villkor