Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Handlingsprogram

Vårt handlingsprogram ger en kort bakgrundsbeskrivning av det aktuella läget inom de verksamheter och myndigheter vi verkar i. I handlingsprogrammet beskrivs också de visioner och mål som TULL-KUST beslutat om vid kongressen.

Det är utifrån handlingsprogrammen som vi sedan utvecklar vår verksamhet. Våra visioner inom följande områden beskriver vi kortfattat i nedanstående punkter, men du kan också ladda ner och läsa hela vårt handlingsprogram för 2016 – 2019.

Lönepolitik

 • Bra lön och rättvis fördelning av lönemedel.
 • Personlig löneutveckling som svarar mot de egna förutsättningarna.
 • Pension med bra villkor från 61 år.

Personalpolitik

 • Meningsfulla arbetsuppgifter.
 • En god personalutveckling.
 • En bra arbetsmiljö.
 • Anställningstrygghet.
 • Rättvisa och jämställdhet.

Arbetsmiljö

 • En bra arbetsmiljö, både fysisk och psykisk.
 • Trygg anställning.
 • En bra arbetsorganisation.
 • Förhindra arbetsrelaterad stress.