Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kongress 2023

Kongressen 2023

2023 genomförde TULL-KUST sin 11:e kongress, den 53:e tullfackliga kongressen sedan bildandet 1899. Kongressen genomfördes på Lidingö den 2426 oktober, med totalt 45 ombud närvarande. Utöver ombuden deltog även förbundets anställda och gäster under Kongressen.

Vid invigningen talade förutom Förbundsordförande Johan Lindgren, Therese Svanström, Ordförande i TCO, Lars Fresker, ordförande i OFR och Steinar Myhre Knutsen från Norsk Tollerforbund.

Förutom dem så gästades kongressen även av representanter från Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet och representanter från samverkanspartner.

Kongressen hade 38 motioner att behandla, förslag från förbundsstyrelsen gällande ekonomi, stadgar, handlingsprogram samt yrkesprofiler och förbundsprofil.

De motioner som kongressen behandlade hade stor spridning och flera kunde inordnas under rubriken hållbart arbetsliv. 

Kongressen beslutade att förbundet under kongressperioden ska fokusera på att intensifiera arbetet med att skapa så goda förutsättningar som möjligt på myndigheterna till ett hållbart arbetsliv för medlemmarna och samtidigt delta aktivt i såväl TCOs som OFRs arbete med frågan. 

Utöver motioner behandlades även handlingsprogram, stadgar och budget för den kommande kongressperioden med bland annat beslut om förändrade medlemsavgifter. Det är viktigt att förbundet har en balanserad budget som är optimerad för att representera medlemmarna på bästa sätt.

I sidofältet finns länkar till kortare referat från kongressdagarna. Ett längre referat från kongressen kan läsas i På Gränsen nr 4 2023.

I sidofälten kan ni dels ta del av de handlingar som beslutades på kongressen. När kongressprotokollet är klart kommer även det att finnas tillgängligt i sidofältet.