Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Facklig utbildning

Här kan du läsa om vad som erbjuds vad gäller facklig utbildning inom TULL-KUST. Våra utbildningar är till för dig som är förtroendevald eller i vissa fall skyddsombud. Här får du möjlighet att lära dig mer om vilka rättigheter du har i din fackliga roll och arbetsgivarens skyldigheter. Vi vill också ge dig en förståelse för TULL-KUST som organisation.

När datum för kommande kurser är satta läggs information ut här på hemsidan och mejlas också till studieansvariga i avdelningarna för vidare spridning till förtroendevalda inom respektive avdelning. De fackliga kurserna som genomförs i TULL-KUSTs regi återkommer vartannat år men det styrs också av vilket behov som finns ute i lokalavdelningarna.

Interna kurser

Grundkurs för fackliga förtroendevalda

3 dagar

Målsättningen är att under första eller andra året som förtroendevald ska man ha genomgått den fackliga grundkursen. Grundkursen ger en översiktlig inblick i villkoren och grundläggande information om lag och avtal, som vi hoppas ska ge såväl inspiration och intresse för fortsatt fackligt arbete samt att för att skapa ett kontaktnät.

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.


Förbundskurs I

3 dagar

Under Förbundskursen I går vi djupare in i de områden som gicks igenom på Grundkursen. För en av dagarna anlitar vi en extern föreläsare inom ämnet Förhandlings- och argumentationsteknik, där teori blandas med praktik. 

I första hand är kursen avsedd för fackliga förtroendevalda som genomfört facklig grundkurs och inte i närtid (56 år) medverkat i den här utbildningen.

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.


Förbundskurs II

Förhandlings- och argumentationsteknik, 3 dagar.

Förbundskurs II är fördjupningsutbildning för förtroendevalda som i normalfallet förutsätter att man har genomfört Förbundskurs I. 

Det finns just nu inga planerade tillfällen för denna kurs.


Övrig kursverksamhet

TCO – Fackliga Akademin

Högre facklig utbildning bedrivs via TCO och ger delvis akademiska poäng. På TCOs hemsida kan du se vilka kurser som erbjuds. 

https://​tco​.se/​f​a​c​k​l​i​g​a​-​a​k​a​demin

Observera att alla anmälningar ska gå via studieansvarig på Förbundet. 

Försvarsförbundet

Genom det fackliga utbildningsutbyte vi har med Försvarsförbundet, har vi möjlighet att erbjuda ett större kursutbud. Då vi får inbjudningar mejlas information och inbjudan ut till studieorganisatörerna för spridning i respektive lokalavdelnings styrelse.

Anmälningar till kurser

Anmälan till kurser ska gå via studieorganisatören i din avdelning om inget annat meddelas.

Ledighet under utbildningen

Du kan få gå våra utbildningar med bibehållen lön om du är anmäld som fackligt förtroendevald hos i Tullverket eller Kustbevakningen. Enligt förtroendemannalagen har du rätt att få ledigt för att gå fackliga utbildningar som handlar om samverkan med arbetsgivaren på den egna arbetsplatsen. Du kan få ledigt utan löneavdrag för max tio dagar per år enligt Villkorsavtalet. Arbetsgivaren måste godkänna din ledighet så ansök i god tid.

Reseräkning

Efter avslutad kurs fyller du i en reseräkningsblankett som lämnas/​skickas till studieansvarig i Förbundet.

För ytterligare upplysningar och frågor kontakta:

Cecilia Djurberg
Studieansvarig
TULL-KUST
Box 1220
111 82 STOCKHOLM
Tel: 0573 – 29542
E‑post: Cecilia Djurberg