Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Förbundsråd 26 28 November 2018

Förbundsråd

För att skapa möjlighet till ökad transparens i förbundets arbete och skapa en bättre insyn genomförs förbundsråd, minst en gång per år för år som inte är kongressår.

Förbundsrådet består av Tull- och Kustråd samt Förbundsstyrelsen. Förbundsrådet är ett rådgivande organ med beslutanderätt om årsbudgeten inom kongressbeslutets ramar. Förbundsrådet ska också behandla motioner som inkommit under året samt vid behov förrätta kompletteringsval till förbundsstyrelsen.

Som medlem, klubb, sektion eller avdelning finns rätten att varje år inkomma med motion. Motionen ska behandlas av kongressen eller förbundsrådet det år den inkommit, enligt bestämmelserna för motioner i stadgarna.