Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Forsvarsutskottet190507

Försvarsutskottets S‑grupp besökte TULL-KUST

Kust Under tisdagskvällen den 7 maj besökte delar av S‑gruppen i Försvarsutskottet TULL-KUSTs kansli i Gamla Stan

Text: TULL-KUST

Under några timmar på kvällen den 7 maj diskuterades under lättsamma former Kustbevakningens roll och förutsättningar. TULL-KUST presenterade sin rapport: ” Kustbevakningen – Utmaningar och Förutsättningar

På agendan stod bl a effekterna av den nya Kustbevakningslagen och det akuta behovet av fortsatta resursförstärkningar för att kunna rekrytera 200 fler kustbevakare. Utöver det diskuterades en rad viktiga frågor gällande verksamhet, nödvändiga investeringar och samverkan med andra myndigheter. 

Från Socialdemokraterna deltog Niklas Karlsson, Vice ordförande i Försvarsutskottet, Mattias Ottosson, Kalle Olsson och Maria Lönn, politisk sekreterare. TULL-KUST representerades av Johan Lindgren, Klas Johansson, Örjan Sandblom, Åsa Gunnheden och Mats-Owe Johansson