Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

Kustråd i februari 2019

kustbevakningen Årets första Kustråd är nu genomfört med planeringsnormer som en stor fråga på dagordningen.

Läs mer »

2018-12-12

Planeringnorm i fokus vid årets sista Kustråd

kustbevakningen Vid årets sista Kustråd, som hölls den 26 – 28 november i Stockholm, var arbetet för Kustrådet att ta fram en vision om nya planeringsnormer för linjeverksamheten i fokus.

2018-12-06

Kustrådets vision om nya planeringsnormer i Kustbevakningen

kustbevakningen I oktober bjöd TULL-KUST in arbetsgivaren vid Kustbevakningen för att ha en föredragning om visioner om planeringsnormer som Kustrådet har arbetat fram under hösten. Kustrådet har diskuterat behovet under en längre tid och har försökt inleda tidiga samtal med arbetsgivaren utan resultat.