Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bat kbv

Höstbudgeten – TULL-KUST gör skillnad

Kust Som tidigare informerats om här på hemsidan lämnade Regeringen den 20 september budgetpropositionen på Riksdagens bord.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 11 okt. 2023

För Kustbevakningen del har anslagsförstärkningen för 2024 beskrivits som en jackpot. Kustbevakningen får för 2024, 311 miljoner vilket är i stort vad myndigheten äskade i budgetunderlaget som överlämnades till departementet i mars 2023. Dock är ju läget sådant att Kustbevakningen varit underfinansierad och underbemannad under en väldigt lång tid vilket medför att utmaningarna med att växa och öka antalet kustbevakare i operativ verksamhet kommer att ta tid. Det är av yttersta vikt att långsiktighet och varaktighet präglar kommande budgetar. 

TULL-KUST kan konstatera att de väldigt ihärdiga och intensiva arbete med att tydliggöra konsekvenserna med den mångåriga underfinansieringen och underbemanningen har gett resultat.

Redan 2021 inleddes TULL-KUSTs intensiva arbete i form av en rad möten med departement och riksdagsgrupper som med anledning av då rådande pandemi hölls digitalt. Samtidigt skedde ett arbete med att ta fram rapporten Ett samhällsviktigt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen”. som lanserades i en första version i maj 2021 och i juni hölls ett webbinarium där innehållet presenterades.

Seminariet och rapporten uppmärksammades medialt och riktig fart fick den i och med att Dagens Nyheter på ledarsidan i juli 2021 kommenterade den och de slutsatser som dras i rapporten. 

Under hösten genomfördes en rad möten och TULL-KUST arrangerade rundabordssamtal med deltagande av flera riksdagsledamöter och landshövdingar med utgångspunkt från rapporten.

Budgetpropositionen som Regeringen överlämnade till Riksdagen i september hade mycket övrigt att önska, den vittnade tyvärr om att regeringen inte förstått allvaret gällande den kritiska situation som Kustbevakningen befinner sig i. Tilldelningen om totalt 30,5 miljoner var alltför liten och dessutom öronmärkt till områden där behoven inte är som störst. 

Under hösten vidtog intensiva kontakter med riksdagsledamöter inför kommande budgetbehandling i Riksdagen varvat med ett flertal debattartiklar som lyfte problembilden ytterligare. Samtidigt skedde en del incidenter som tydligt bekräftade bilden av underbemanningen vilket medialt belystes i radiointervjuer.

När så budgeten för 2022 antogs av riksdagen stod det klart att de ändringar som beslutats genom en M‑Kd-Sd-reservation för att framför allt stärka rättsväsendet innebar att både Kustbevakningen och Tullverket fick ytterligare resurser utöver vad som föreslogs i budgetpropositionen. TULL-KUSTs hårda och intensiva arbete i förhållande till politiken för att öka anslagen till Kustbevakningen och Tullverket gav resultat efter en intensiv dialog med väl utvalda ministrar, riksdagsledamöter och andra beslutsfattare för att uppmärksamma behovet av förstärkta anslag till verksamheterna och förbättra arbetssituationen för medlemmarna. Även med dessa förstärkningar var behoven fortsatt stora varför det inför valåret 2022 var viktigt att fortsätta arbetet. I april arrangerade TULL-KUST ett riksdagsseminarium där nuvarande försvarsministern Pål Jonsson (M) och Helene Björklund (S) stod som värdar och flera riksdagsledamöter närvarade.

I Juli arrangerade återigen TULL-KUST ett välbesökt seminarium i Almedalen under politikerveckan med rubriken ” Kustbevakningens förmåga i det nya säkerhetspolitiska läget”. Deltog gjorde Förbundsordförande Johan Lindgren, Peder Olsson, Stf Marinchef, Anders Flanking, Landshövding på Gotland samt Therese Mattsson, GD Kustbevakningen.

Arbetet med att tydliggöra fortsatta behovet av förstärkningar är ett ständigt pågående arbete som måste fortlöpa. Utmaningarna är alltjämt stora och vikten av långsiktiga och varaktiga anslagsförstärkningar kan inte nog påpekas. För Kustbevakningen finns även stora utmaningar inom ramen för ett kommande svenskt Natomedlemskap.