Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Pengar

Nu är RALS 2023-10-01 klar

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 29 apr. 2024

Den nya lönen utbetalas med aprillönen.

Den informationen vi har nu är att Kap 18, tillägg, inte kommer hinnas med på aprillönen.

Din närmaste lönesättande chef skall informera dig om den nya lönen och erbjuda dig ett samtal om den nya lönen.

Manuel Tomar och Klas Johansson