Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO & UFE
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamAKTUELLT FRÅN AVDELNING VÄST:
Protokoll från styrelsens möte 21 april  
2016-02-24: Referat från Tullrådets möte 2-3 februari  
2015-10-02: Öppen utfrågning i Skatteutskottet om Skatteverkets...
2015-09-30: RALS-förhandlingen avslutad
2015-09-08: Referat från Tullrådets möte i Stockholm 2-3/9  
2015-09-02: Tullrådet har möte i Stockholm 2-3 september
2016-04-04: Lokalt kollektivavtal... operation Poseidon (pdf)
2016-04-04: Lokalt kollektivavtal... Kustbevakningsflyg (pdf)
2016-03-09: Protokoll från förhandling med anledning av... (pdf)
2016-03-09: Nytt löneavtal klart i Kustbevakningen (pdf)
2016-03-09: Lokalt kollektivavtal för arbetstagare med... (pdf)
2016-04-28: Hbg-avdelningen: Protokoll från styrelsens möte 26/4  
2016-04-21: Information från STs arbetslöshetskassa
2016-04-20: Hbg-avdelningen: Prot. från konst. styrelsemöte 1/4  
2016-04-20: Hbg-avdelningen: Protokoll från årsmötet 31/3  
2016-03-30: Hbg-avdelningen: Protokoll från styrelsemötet 29 mars  
 

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
Ekonomi/adm:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
Sara Einarsson
 08-405 0066
08-405 0538
08-405 0540
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2016. All rights reserved.