Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bocker

Viktig information till dig som arbetar i den statliga sektorn och omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16 Avdelning II, det vill säga – i normalfallet – är född 1987 eller tidigare

Text: TULL-KUST

Den nya pensionsdelen i Avdelning II, ålderspension flex, eller kortare flexpension eller Kåpan Flex, börjar tjänas in från och med januari 2024 för alla som omfattas av Avdelning II. Eftersom flexpensionen nytecknas i Kåpan Tjänstepension, finns det en möjlighet för den som så önskar att enkelt, genom att kontakta Kåpan Tjänstepension (www​.kapan​.se), lägga till ett så kallat återbetalningsskydd till sin flexpensionsförsäkring. Återbetalningsskydd innebär att det kapital som finns i försäkringen utbetalas till de efterlevande i händelse av ett dödsfall om vissa krav är uppfyllda. Om försäkringen saknar återbetalningsskydd kan inte eventuell efterlevande make/​sambo eller barn få någon utbetalning från försäkringen. 

Enligt försäkringsvillkoren är det enbart inom en tidsrymd av sex månader efter det att försäkringen tecknats som det är möjligt att utan begränsningar välja till ett återbetalningsskydd. Efter den tidsperioden kan återbetalningsskydd enbart väljas till i samband med att den anställde gifter sig/​blir sambo eller får barn. Enligt ett förslag till ändring av försäkringsvillkoren, kommer det från och med år 2025 sannolikt bli möjligt att välja till återbetalningsskydd också i andra situationer, men då under förutsättning av en godkänd så kallad hälsoprövning. 

OFR/S,P,O vare sig rekommenderar eller avråder från att välja till ett så kallat återbetalningsskydd till den nya flexpensionen i PA 16 Avdelning II. Den som har valt återbetalningsskydd får betala” genom en lägre avkastning på sitt sparkapital i flexpensionen jämfört med den som inte har valt till ett sådant skydd för sina efterlevande. Kostnaden eller snarare den uteblivna avkastningen (från så kallade arvsvinster) är väldigt låg för yngre personer men ökar med stigande levnadsålder. 

Läs på www​.ofr​.se