Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Storlien 2

Besök vid landgränsen

Tull Den 1518 april besöktes den norra delen av gränsen mot Norge av Tullrådet och skyddsorganisationen

Text: Ulf G Persson

Den 1518 april besöktes Tullstationerna i Idre, Storlien och Tärnaby av Elisabeth Eriksson och Ulf G Persson från förbundsstyrelsen, Erland Solander som avdelningsordförande i avd Norr och Annika Jonsson som nationellt huvudskyddsombud.

Avsikten var, att skapa bättre kontakt mellan medlemmarna på dessa tullplatser å ena sidan och förbundets / skyddsorganisationens centrala företrädare å den andra, men inte minst också att i dialog identifiera områden som förbundet och skyddsorganisationen behöver ta sig an.

Det är ingen överdrift att påstå, att väldigt mycket verkar vara nonchalerat eller skjutet på en obestämd framtid, av de basala behov personalen och verksamheten har på dessa platser. Vi som besökte blev både överraskade och bestörta över situationen.

Nu behöver vi föra en dialog med ledningen på olika nivåer, för att åstadkomma en bra arbetsmiljö, vettiga arbetsförhållanden och en funktionell verksamhet.