Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TULL-KUST chefsnätverk

Kraven på dagens chefer ökar hela tiden. För TULL-KUST är det därför viktigt att fokusera även på våra medlemmar som är chefer. Chefen har – av naturliga skäl – dubbla roller, både arbetstagare och arbetsgivare. Något som inte alltid är helt enkelt att kombinera. Dessutom kan chefsrollen i vissa fall upplevas som ganska ensam på arbetsplatsen.

Bland annat av dessa skäl är vi nu på god väg att återstarta vårt Chefsnätverk, enbart avsett för chefer. Vi anser att det måste finnas en central, facklig punkt även för chefer och det är där Chefsnätverket kommer in i bilden. Genom nätverket kan bl.a. särskild information riktad till chefer delas och vara ett diskussionsforum för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter.

Inom TULL-KUST har vi hög kompetens, stort inflytande och tillräckliga resurser för att kunna vara ett bra stöd för våra chefsmedlemmar. Vi vill företräda och ta tillvara på chefernas särskilda intressen. Detta, tillsammans med vårt unika inflytande inom just tull- och kustbevakningsområdet, gör att ett medlemskap i TULL-KUST är det naturliga valet för Tullverkets och Kustbevakningens chefer.

Kontaktpersoner för TULL-KUSTs Chefsnätverk:

Förbundsordförande

Johan Lindgren

08-405 05 37

johan.lindgren@tullkust.se

Ombudsman

Mikael Kenttälä

Ansvarig centrala kollektivavtalsfrågor och stöd i förhandlingar, lokala kollektivavtalsfrågor med mera.

070 626 77 11

mikael.kenttala@tullkust.se

Chefsnätverket vänder sig till alla medlemmar som är chefer i Tullverket eller Kustbevakningen och som har personalansvar.