Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bild referat riksdagsseminarium

TULL-KUST i Riksdags-
seminarium

Kust I anslutning till att TULL-KUSTs uppdaterade version av rapporten – Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – offentliggjordes deltog Förbundsordförande Johan Lindgren i ett seminarium i Riksdagen som TULL-KUST hjälpt till att anordna.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 25 apr. 2022

Värdar för seminariet var Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) (som trädde in för Alexandra Anstrell (M) som fått förhinder) och Helene Björklund (S). Anstrell och Björklund är ledamöter i Kustbevakningens insynsråd. 

Seminariet med rubriken – Kustbevakningens förmåga i det nya säkerhetspolitiska läget - inleddes av Sten Tolgfors, tidigare Försvarsminister som gav en inblick i Sveriges säkerhet och särskilt utvecklingen och den allvarligt försämrade säkerhetsmiljön i Östersjöregionen.

Johan Lindgren inledde sitt anförande med att redogöra för det TULL-KUST tog upp i den ursprungliga rapporten som släpptes i maj förra året i vilken redovisades de allvarliga konsekvenser som blir följden av det ansträngda läge Kustbevakningen under en rad år befunnit sig i med en mångårig underfinansiering och kopplat till det en akut brist på personal i operativ verksamhet.

Johan Lindgren konstaterade att det TULL-KUST flaggat för blev verklighet under 2021. Flera incidenter under året klarades av tack vare lojala medarbetare, mycket övertid och en gnutta tur. Situationen är allvarlig och håller inte, tillfälligheter ska inte få avgöra uppdragens framgång.

Det resurstillskott som blev följden av att Riksdagen beslutade enligt M,KD,SD-reservationen när budgeten behandlades innebär att myndigheten får en chans att komma upp till vattenytan igen. Johan Lindgren menade att det finns ett uppdämt behov av 200 fler kustbevakare i operativ tjänst. Han pekade vidare på de allvarliga arbetsmiljökonsekvenserna. Lojala medarbetare har löst det mesta hittills, men det finns en gräns för hur mycket övertid de kan arbeta och hur få personer det går att vara i den operativa verksamheten.

Avslutningsvis menade Johan Lindgren att det försämrade säkerhetsläget i och kring Östersjön innebär ytterligare krav på Kustbevakningen. När det nu verkar komma mer resurser till Försvarsmakten är det viktigt att komma ihåg Kustbevakningens centrala roll i det civila försvaret. Om Försvarsmakten behöver ta Kustbevakningens resurser i anspråk måste de också ha faktisk förmåga att bistå. Det vore olyckligt om Försvarsmaktens förmåga fallerar på grund av att Kustbevakningen saknar kapaciteten i ett extraordinärt läge.

Vid seminariet deltog även Generaldirektör Therese Mattsson som i ett inlägg kort redogjorde för att Kustbevakningen i nuläget bedriver ordinarie verksamhet med förhöjd vaksamhet.

Hon påtalade även att Kustbevakningen idag har flera olika roller inom ramen för totalförsvaret vilket skapar otydlighet kring vad som ska gälla vid höjd beredskap eller krig samt att Kustbevakningen behöver bli fler.

Läs också intervjuer med Johan Lindgren i Arbetsvärlden och Altinget (klicka på respektive länk till intervjuerna)

Man kan inte förlita sig på att folk ska jobba övertid, det är så skört att en vab eller ett sjukdomsfall på morgonen gör att man inte kan lämna kaj