Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Laser3 Fartkontroll Foto Kustbevakningen

Yttrande om Kustbevakningens Budgetunderlag 2020 – 2022

Kust Kustbevakningen har lämnat in ett Budgetunderlag med hemställan om ett ökat anslag, det är i rätt riktning men än mer resurser behövs för att klara nuvarande ambitionsnivå.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 13 mars 2019

I Budgetunderlaget 2020 – 2022 har Kustbevakningen begärt ett ökat anslag, vilket TULL-KUST tycker är positivt. Myndigheten har även påtalat att det finns ett behov av årlig aspirantrekrytering och ett behov av att öka myndigheten med 100 anställda. 

Kustbevakningen har en stor utmaning i och med den nya Kustbevakningslagen som träder i kraft 1 april i år. TULL-KUST instämmer i behovet av att öka antalet anställda men förordar en högre rekryteringstakt av aspiranter och en tydligare markering om det akuta behovet att öka antalet kustbevakare i den operativa linjeverksamheten. Det behöver även vara en balans mellan medarbetare i den operativa verksamheten och ledning och stödverksamheten. På materialsidan finns även där ett akut behov av resurser för att möta behovet av underhåll och nyanskaffningar för att klara av de utmaningar som finns. 

Yttrandet i sin helhet kan du läsa här.