Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Rapporten KBV 2022

TULL-KUST släpper uppdaterad rapport 2022

Kust Det finns ett akut behov av 200 fler kustbevakare i operativ tjänst och långsiktiga utökade anslag för att klara beredskapskraven

Text: TULl-KUST

— Uppdaterad 25 apr. 2022

TULL-KUST släpper en uppdaterad version av rapporten: Ett samhällskritiskt uppdrag med omöjliga förutsättningar – om resursurholkningen för Kustbevakningen (klicka på länken för att komma till rapporten)

Rapporten beskriver Kustbevakningens verksamhetsområden med nedslag i verksamheten under 2021 som illustrerar de viktigaste utmaningarna som myndigheten har och fortsatt står inför. Kustbevakningen har varit kraftigt underfinansierad under lång tid, samtidigt som nya uppgifter tillkommit när det gäller brottsbekämpning, beredskapen för räddningstjänsten till sjöss och gränsbevakningen. Konsekvenserna som kommer är påtagliga för såväl Kustbevakningens eget arbete som för samarbetet med andra samhällskritiska myndigheter. Det mycket allvarliga läget har blivit extra påtagligt under 2021, då ett flertal incidenter nära på varandra i tid krävde Kustbevakningens omedelbara agerande. Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön försvårar situationen ytterligare. 

Trots budgettillskott under 2022 har Kustbevakningen ett akut behov av 200 fler kustbevakare och kraftigt utökade anslag för investeringar. 

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Kustbevakningen är kraftigt underfinansierad sedan flera år tillbaka. Kustbevakningen har fått fler och nya uppgifter som kräver mer resurser. Riksdagen röstade igenom Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budgetreservation för 2022, vilket innebar totalt 75,5 miljoner ytterligare till Kustbevakningen 2022. Det är dock viktigt att säkerställa en långsiktighet i anslagen och att regeringen har en ambition att bibehålla och utöka anslagsnivån till Kustbevakningen även framöver.
  • Det finns ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med 200 fler kustbevakare.
  • Det krävs cirka 50 utbildningsplatser på aspirantutbildningen per år, jämfört med 26 platser som är nu gällande. Personal är, tillsammans med material och utrustning, Kustbevakningens viktigaste resurs. Med stora pensionsavgångar som sker här och nu, är det viktigt att få in en kontinuerlig ström av nya kustbevakare till myndigheten.
  • Kustbevakningen är beroende av modern utrustning och materiel för att kunna genomföra sitt uppdrag. Kustbevakningens fartyg och flygplan kräver nya investeringar och underhåll.
  • Det behövs ett helhetsgrepp och en långsiktighet i anslagen. Andra myndigheter är beroende av Kustbevakningens verksamhet så det är inte bara Kustbevakningens uppdrag som fallerar vid otillräckliga förutsättningar.