Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Dyk I Vänern Jabbe Foto Kustbevakningen

MBL § 19 Ny Dykorganisation

Kust MBL § 19 Dyk. TULL-KUST träffade arbetsgivaren den 13 juni hos Kustbevakningen Stockholm för förhandlingar om ny dykorganisation.

Text: Klas Johansson

— Uppdaterad 14 juni 2019

Nedan återges MBL i punktform efter dialogen. Arbetsgivaren tänker anställa en enhetschef som startar utredningen efter sommaren och sedan skall en biträdande enhetschef rekryteras.

- TULL-KUST anser att formalia och MBL skall följas. Denna utredning är på uppdrag av Generaldirektören då frågan diskuterades om hur beslutet är taget. Räddningstjänstorganisationen har inte deltagit i nuvarande beslut i stort. 

-Kustbevakningen insatstid och geografiska läge vägs in och effekten av en ny organisation bör beaktas, då hänsyn måste tas till Kustbevakningens huvuduppdrag, och därmed svårigheten att få denna nya organisation att harmonisera med räddningstjänstplan/​lagen.

- Organisatorisk inrätta en dykerienhet på Operativa avdelningen

- Rekrytera en enhetschef till enheten

- Rekrytera en biträdande enhetschef till enheten.

- MU och ML avdelningarna skall ha dykerihandläggare

- Enheten skall vara bemannad och operativ 1 januari 2021

- Heltidsanställning/​befattningar som räddningsdykare, form för tjänstgöring med ombordanställning eller beredskap i land är oklart

- Införande av enheten inom uppdraget för Kustbevakningen

- Färre stationer med dykare-skall troligtvis koncentreras till några få platser

- Färre antal dykare i organisationen

- Dykutrustningens beskaffenhet och därmed vilka typ av dyk som skall utföras

- Riskbedömning/​analys skall ske innan påbörjande av utredningen

- Nationella arbetsmiljöombudet måste inkluderas i arbetet