Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

FD6 CE1 F4 2 B53 4 FD6 B382 AB34 EF4 D3 E84

Kustråd i Stockholm 4 – 5 september

Text: TULL-KUST

Sista Kustrådet denna kongressperiod.

Kustrådet samlades till sitt sista möte i kongressperioden 2015 – 2019, Kustrådet var förstärkt och mötet hölls den 3 – 4 september på kansliet i Gamla stan.

Kustrådet diskuterade RALS och drog upp riktlinjer inför den sista revisonen – avtalsperioden 2017 – 2020 – samt pratade om kommande avtalsperiods upplägg.

Kustrådet fokuserade på den stundande kongressen, som hålls 22 – 24 oktober i Sollentuna, med att gå igenom inkomna motioner från Kusten och för att lämna yttranden som ska behandlas i Förbundstyrelsen, totalt elva stycken.

Vidare arbetade mötet med Yrkesprofil – Kusten” inför nästa kongressperiod, den ska vara klar i mitten av september så den blir tillgänglig för alla kongressombud en månad innan kongressen börjar.

Inbjuden till Kustrådet var Helen Frykler, avdelningschef på Personal och Ekonomi, frågor som diskuterades var bland annat: omställningsmedel, chefstillsättningar under perioden 2017- 2019, ledarskaps- och chefsutbildningar för linjepersonal, lite information om den kommande Myndighetstrategin”, som kommer att presenteras i sin helhet på Chefsdagarna 17 – 18 september, årets aspirantrekrytering och framtida rekryteringar.

Nästa Kustråd kommer att hållas 4 – 5 december i Göteborg