Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

18766 A0 E 5996 46 CF 9034 934507 DAA7 A9

Kustråd i Härnösand 8 – 9 maj

Kust Kustrådet träffades denna gång i Härnösand för ett möte i Norra regionen.

Text: Klas Johansson

— Uppdaterad 11 maj 2019

TULL-KUST anordnade Kustråd i Härnösand

Denna gång deltog inga gäster utan fokus låg på våra framtida utmaningar. Några frågor blev speciellt diskuterade som framtida planeringsnormer för andra enheter än 001-serien samt en RALS-uppföljning. Övriga frågor som semester, övertid, resa med arbetsuppgifter på restidsersättning var andra frågor som diskuterades.

TULL-KUST genomför sin kongress i oktober i år och avdelningarna är en del i denna process och har bland annat som uppgift att hantera inkomna motioner, dessa motioner skall vara era avdelningar tillhanda senast juni.