Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Laser3 Fartkontroll Foto Kustbevakningen

Debattinlägg på SVT-Opinion

Kust TULL-KUST välkomnar de nya åtaganden som följer med den nya lagen – men för att klara de nya kraven krävs mer resurser

Text: TULL-KUST

Utan förstärkta ekonomiska resurser spelar det ingen roll hur många nya lagar med befogenheter och uppgifter som antas, och den nya Kustbevakningslagen riskerar att bli verkningslös innan den ens börjar tillämpas”,


Debattartikeln i sin helhet på SVT-Opinion:


https://​www​.svt​.se/​o​p​i​n​i​o​n​/​n​y​a​-​k​u​s​t​b​e​v​a​k​n​i​n​g​s​l​a​g​e​n​-​v​e​r​k​n​i​n​g​s​l​o​s​-​u​t​a​n​-​n​y​a​-​r​e​s​urser