Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Befattningstillägg

Kust Förtydligande kring befattningstillägg i Kustbevakningen.

Text: Joakim Lagergréen

Efter intensiva diskussioner mellan TULL-KUST och arbetsgivaren i Kustbevakningen har vi två parter gemensamt tagit fram ett förtydligande vad som gäller angående befattningstillägg. Förtydligandet gäller när man är befälhavare på en mindre enhet och svävare. Det vi har kommit fram till är att befattningstillägg ska utbetalas för mindre enheter och svävare i de fall det finns en patrullorder och befälhavare är utsedd för patrullen. Arbetsgivaren informerar sina chefer, stationer och ledningscentralen.