Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Ånyo MBL gällande KBV 001

Kust TULL-KUST har träffat arbetsgivaren för MBL gällande KBV 001 omstationering till Lysekil.

Text: Klas Johansson

Den 29 april träffade TULL-KUST arbetsgivaren för förnyade förhandlingar om flytten av KBV 001 till Lysekil. Förhandlingarna inleds med ett klargörande från Älvstranden via en skrivelse där man påtalar att någon säker kajplats i Göteborg inte kan garanteras efter nyår. Då arbetsgivaren inte har mer garantier än så beslutade man att omstationering av KBV 001 till Lysekil skall genomföras. Även utökad resväg för personalen förhandlades. Arbetsgivaren erbjuder ett års pendlingsavtal, enligt kollektivavtalet, medans TULL-KUST föreslår två år. Förhandlingarna fortsätter kring frågan om avtalslängden i pendlingsfrågan.