Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Nyheter

 • 2023-11-20

  Viktig info för dig som betalar medlemsavgift via autogiro

  tull-kust Tyvärr har Myclub, vårt medlemsregister gjort fel igen när det gäller drag av medlemsavgiften via autogiro. November månads medlemsavgift har dragits…

 • 2023-11-09

  TULL-KUST välkomnar regeringens beslut

  tull Regeringen fattade i dag beslut om att uppdra åt Tullverket att snabbutreda frågan om utökad beväpning. Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget…

 • 2023-10-28

  TULL-KUSTs kongress är nu avslutad

  tull-kust Under torsdagen avslutades TULL-KUSTs kongress 2023

 • 2023-10-25

  TULL-KUST:S 11:E KONGRESS ÄR NU I FULL GÅNG

  tull-kust Under tisdagen inleddes TULL-KUSTs kongress på Lidingö utanför Stockholm och totalt ett åttiotal personer bestående av ombud, gäster m.fl. var…

 • 2023-10-11

  Debattartikel i SvD

  tull Viss förstärkning av Tullverket har skett – men fortfarande finns tullen på för få platser och under alltför få av dygnets timmar för att kunna göra…

 • 2023-10-05

  Höstbudgeten - TULL-KUST gör skillnad

  kust Som tidigare informerats om här på hemsidan lämnade Regeringen den 20 september budgetpropositionen på Riksdagens bord.

 • 2023-10-05

  NTO-möte på Island

  tull Under två dagar träffades företrädare från de nordiska tullfackliga organisationerna i Reyjkjavik till det årliga mötet i NTO (Nordiska…

 • 2023-10-02

  Avtal klart för statliga avtalsområdet

  tull-kust Det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O har den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling…

 • 2023-09-28

  Nytt Nummer av PÅ GRÄNSEN

  tull-kust Snart i din brevlåda! I höstnumret av På Gränsen kan du läsa om TULLKUSTs arbete för hållbarhet och säkerhet för våra medlemmar, om sambanden mellan…

 • 2023-09-21

  Besök på kansliet

  tull ledamöter ur Moderaternas grupp i Skatteutskottet besökte TULL-KUSTs kansli.

 • 2023-09-21

  Kongress 2023 närmar sig

  tull-kust Den 24 – 26 oktober äger TULL-KUSTs kongress rum på Foresta beläget på Lidingö utanför Stockholm. Nu har alla handlingar inför kongressen delgetts…

 • 2023-09-20

  Kongress 2023 till ombuden

  tull-kust Nu kan ni som är ombud på TULL-KUST kongress ta del av handlingarna. Allmän information kommer inom kort gå att ta del av under bannern Kongress…

 • 2023-09-20

  TULL-KUST kommenterar budgetpropositionen

  tull-kust Regeringen lämnade idag över budgetpropositionen till Riksdagen där välkomna förstärkningar till Tullverket och Kustbevakningen aviseras för kommande…

 • 2023-08-10

  Felaktigt utskick från medlemssystemet

  tull-kust På grund av ett administrativt fel i medlemssystemet har ett mejl felaktigt skickats till alla som betalar via autogiro med en bifogad faktura. Vi…

 • 2023-07-27

  Ny generaldirektör för Kustbevakningen

  kust Regeringen har idag beslutat att utnämna Lena Lindgren Schelin till ny generaldirektör för Kustbevakningen.