Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stortinget

TULL-KUST i Stortinget

Tull Föregående vecka besökte TULL-KUSTs förbundsordförande Johan Lindgren tillsammans med Norsk Tollerforbunds forbundsleder Karin Tanderø Schaug och nestleder Rune Gundersen Stortinget

Text: TULl-KUST

Ledamöterna i finansutskottet Maria-Aasen Svensrud, Arbetderpartiet och Kjerstin Funderud, Senterpartiet stod för inbjudan till mötet. Johan Lindgren berättade om läget i Sverige med den grova organiserade brottslighetens inverkan på samhället och utvecklingen i det svenska tullverket genom åren. Han beskrev den mångåriga underfinansieringen och underbemanningen av Tullverket. Johan Lindgren betonade vikten av ett starkt tullverk i kampen mot den organiserade brottsligheten där fler resursförstärkningar är nödvändiga att lägga till de som redan gjorts. Han uppmanade ledamöterna att inte vänta med förstärkningar till den norska tolletaten. Betydelsen av starka tullverksamheter i norden är viktigare än någonsin.