Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TVIST påkallad på Tullverket

Tull TULL-KUST har den 29 maj påkallat tvisteförhandling avseende avtalsbrott

Text: Ulf G Persson

TULL-KUST har hos Tullverket påkallat tvisteförhandling, avseende brott mot avtalet om oregelbunden arbetstid. Detta p g a Tullverket under en längre tid, trots upprepade uppmaningar om att upphöra, använt 37§ i avtalet för andra typer av aktiviteter än dem paragrafen avser, genom att kalla in våra medlemmar på sina fridagar till gruppchefsmöten, hundförarmöten, APT mm med användande av tillfällig lista för en dag. Tullverket har därigenom undvikit att tillämpa övertid, med den ersättning som det skulle medföra.

Återigen har Tullverket valt att tillämpa avtal enligt eget huvud och i strid med avtalstexten, för att man helt enkelt anser att det är bäst så för Tullverket. Vad som är bäst för medarbetarna, nonchaleras. TULL-KUST kommer att kraftfullt motsätta sig alla sådana former av utnyttjande. En första förhandling kommer att hållas inom kort, om ingen förlikning kan nås.