Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

bild

Entledigande

tull Tullverkets generaldirektör, Charlotte Svensson, har entledigats av regeringen

Läs mer »

2024-02-09

Lokalt RALS-avtal för 2023 klart

tull Det lokala RALS-avtalet mellan TULL-KUST och Tullverket är klart. Nu väntar lönesättande samtal för dem som valt det och kollektiva individförhandlingar för övriga.

2023-12-01

37§-frågan: Arbetsgivaren inför periodplanering

tull Som mothugg mot personalen och facket, för att man inte får bryta mot arbetstidsavtalet, inför arbetsgivaren periodplanering.

2023-11-09

TULL-KUST välkomnar regeringens beslut

tull Regeringen fattade i dag beslut om att uppdra åt Tullverket att snabbutreda frågan om utökad beväpning. Mot bakgrund av det rådande säkerhetsläget har regeringen i dag gett Tullverket i uppdrag att se över behovet av utrustning för myndighetens anställda, samt redovisa vilka avvägningar som gjorts i nuvarande beslut om utrustning. Översynen omfattar även att se över beväpningen av tulltjänstemän.