Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

TVIST om 37§ Avtalet om oregelbunden arbetstid: Status

Tull Tvisten om tillämpningen av tillfällig lista fortsätter

Text: Ulf G Persson

Den 3 juli fortsatte den lokala tvisteförhandlingen kring tillämpningen av 37§ Avtal om oregelbunden arbetstid. Arbetsgivaren anser sig ha rätt att använda tillfällig lista för t ex gruppchefsmöten, hundförarmöten och APT som infaller på arbetstagarens enstaka fridagar. TULL-KUST anser detta vara ett brott mot avtalet. Den lokala förhandlingen avslutades i oenighet och TULL-KUST tar nu frågan vidare till central tvisteförhandling.